Щодо декларування доходів державних службовців

 • Подобається0Не подобається
 • 30 Березня 2012, 10:54

У зв’язку з численними зверненнями громадян Державна податкова служба України надає роз’яснення щодо подання податкової декларації про майновий стан і доходи державними службовцями.

Згідно з пунктом 179.11 ст.179 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – Кодекс) фізичні особи у випадках та обсягах, визначених законом, подають податкову декларацію, де зазначаються відомості про доходи, майновий стан, витрати, зобов'язання фінансового характеру, а також в додатку до податкової декларації зазначається інформація щодо вказаних відомостей членів сім'ї в усіх випадках її подання, передбачених законом.

Відповідно п. 49.1 ст. 49 Кодексу податкова декларація подається за звітний період в установлені цим Кодексом строки органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків (податковою адресою).

З метою уникнення помилок при декларуванні державними службовцями своїх доходів вони мають право звернутись до органів ДПС за місцем податкової адреси та отримати відомості з баз даних Державного реєстру фізичних осіб про отримані доходи впродовж звітного періоду минулого року.

Пунктом 45.1 ст. 45 Кодексу передбачено, що платник податків — фізична особа зобов'язаний визначити свою податкову адресу. Податковою адресою платника податків — фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків в органі державної податкової служби. Платник податків — фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси.

Податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено Кодексом, в один із таких способів:

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством. (п.49.3 ст.49 Кодексу).

Згідно з абзацом восьмим пункту 179.9 статті 179 Податкового кодексу України бланки податкових декларацій мають безоплатно надаватися органами державної податкової служби платникам податку на їх запит, а також бути загальнодоступними для населення.

Керуючись п.п.49.18.4 п. 49.18 ст.49 Кодексу податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб — до 1 травня року, що настає за звітним.

Форма податкової декларації про майновий стан і доходи та детальна інструкція щодо її заповнення затверджена наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2011 № 1395 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.12.2011 за № 1532/20270 із внесеними змінами наказом Міністерства фінансів України від 03.02.2012 № 84 „Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 07.11.2011 № 1395”

Зокрема, декларація та додатки до неї заповнюються таким чином, щоб забезпечити вільне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності (друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками синього або чорного кольору). Заповнення олівцем не дозволяється.

У декларації не повинно бути підчисток, помарок, виправлень, дописок і закреслень. У декларації не повинні міститися текст або цифри, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи іншою рідиною.

Достовірність даних декларації та додатків до неї підтверджується власноручним підписом фізичної особи – платника податку або особи, уповноваженої на заповнення декларації.

Крім того, згідно змін до Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, особи, які претендують на зайняття посади державного службовця або в органах місцевого самоврядування; судді, кандидати на обрання суддею, народні депутати України, кандидати на пост Президента України, кандидати у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міських рад та на посаду сільського, селищного, місткого голови заповнюють та подають лише Додаток 7 до декларації.

У разі якщо обов’язок щодо подання декларації для осіб, зазначених вище, встановлено розділом ІV Кодексу, такі особи також заповнюють і подають декларацію та відповідні додатки до неї.

Згідно з пунктом 179.12 статті 179 Кодексу за зверненням платника податку орган державної податкової служби, до якого було подано податкову декларацію, видає довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) за встановленою формою.

Форма довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2011 № 1742 «Про затвердження форми Довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію)», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за № 1571/20309.

Довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи може отримати будь-який платник податку особисто за письмовим зверненням протягом трьох робочих днів.

Водночас, згідно п. 63.5 ст. 63 Кодексу всі фізичні особи — платники податків та зборів реєструються в органах державної податкової служби шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків у порядку, визначеному Кодексом. Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків затверджено наказом ДПА України від 17.12.10 N 954 (далі – Наказ 954) зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 29 грудня 2010 року №1388/18683.

Зокрема, у розділі 1Х п.1. Наказу 954 визначено, що фізичні особи зобов'язані подавати органам державної податкової служби відомості про зміну даних, які вносяться до Облікової картки або Повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті), протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання Заяви за формою N 5ДР або за формою N 5ДРП.

Також, Державна податкова служба України з врахуванням листа Міністерства фінансів України від 30.01.2012 року №31-08310-3-8/520 надає роз’яснення стосовно декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру особами, які займають посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також які претендують на зайняття відповідних посад.

І. Щодо подання податкової декларації про майновий стан і доходи

Відповідно до статті 13 Закону України від 16.12.1993 № 3723-XII «Про державну службу» (далі – Закон № 3723) особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця третьої — сьомої категорій, передбачених статтею 25 Закону № 3723, подає за місцем майбутньої служби довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію). У декларації про майновий стан і доходи (податковій декларації) зазначаються відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, а також у додатку до податкової декларації зазначаються відомості стосовно членів сім'ї.

Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця першої та другої категорій, передбачених статтею 25 Закону № 3723, повинна зазначити в податковій декларації також відомості про належні їй та членам її сім'ї нерухоме та цінне рухоме майно, вклади в банках і цінні папери.

Відповідно до статті 13 Закону України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» особа, яка претендує на зайняття посади в органах місцевого самоврядування третьої — сьомої категорій, подає за місцем майбутньої служби довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію).

У декларації про майновий стан і доходи (податковій декларації) зазначаються відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, а також у додатку до податкової декларації вказуються зазначені відомості стосовно членів сім'ї.

Особа, яка претендує на зайняття посади в органах місцевого самоврядування першої та другої категорій, повинна зазначити в податковій декларації також відомості про належні їй та членам її сім'ї нерухоме та цінне рухоме майно, вклади в банках і цінні папери.

Відповідно до статті 25 Закону України від 17.11.1992 № 2790-XII «Про статус народного депутата України» народний депутат зобов'язаний при оформленні на роботу у Верховну Раду України, а потім щорічно протягом здійснення своїх повноважень, але не пізніше 1 травня року, наступного за звітним фінансовим роком, подавати до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) із зазначенням відомостей про себе та членів своєї сім'ї (дружина, чоловік, батьки, повнолітні діти) про доходи та зобов'язання фінансового характеру, в тому числі і за кордоном, а також про нерухоме та цінне рухоме майно, вклади в банках і цінні папери.

Відповідно до частини першої статті 50 Закону України від 05.03.1999 № 474-XIV «Про вибори Президента України» (далі – Закон № 474) декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) подається кандидатом на пост Президента України до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою за рік, що передує року початку виборчого процесу. При цьому кандидат у додатку до своєї податкової декларації зазначає відомості щодо майнового стану і доходів членів його сім'ї.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 51 Закону № 474 Центральна виборча комісія реєструє кандидата на пост Президента України за умови отримання копії декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) відповідно до статті 50 цього Закону № 474.

Відповідно до частини першої статті 43 Закону України від 10.07.2010 № 2487-VI «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (далі – Закон 2487) декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) подається кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою. При цьому кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови у додатку до своєї податкової декларації відображає відомості щодо майнового стану і доходів членів його сім'ї.

Відповідно до статей 37, 38, 39 Закону 2487 однією з умов реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови є отримання відповідною територіальною виборчою комісією довідки органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) за останній рік, термін звітності щодо якого минув.

Відповідно до пункту 4 частини третьої статті 8 Закону України від 07.10.2010 № 2591-VI «Про Кабінет Міністрів України» (далі – Закон № 2591) Президент України подає до Верховної Ради України письмове подання про надання згоди на призначення на посаду Прем'єр-міністра України, до якого додається довідка органу державної податкової служби про подану за своєю податковою адресою декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію). У декларації про майновий стан і доходи (податковій декларації) зазначаються відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру за рік, що передує року подання.

Відповідно до пункту 4 частини п’ятої статті 9 Закону № 2591 Подання про призначення членів Кабінету Міністрів України щодо кандидатів на відповідні посади вносяться разом з довідкою органу державної податкової служби про подану за своєю податковою адресою декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію). В декларації про майновий стан і доходи (податковій декларації) зазначаються відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру за рік, що передує року подання.

Відповідно до статті 54 Закону України від 07.07.2010 № 2453-VI «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон № 2453) Декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) повинна містити відомості про доходи, цінні папери, нерухоме, цінне рухоме майно, вклади у банках, фінансові зобов'язання та про видатки судді, якщо разові видатки перевищують розмір його місячного заробітку. У додатку до податкової декларації вказуються зазначені відомості і стосовно членів його сім'ї та осіб, з якими він спільно проживає або пов'язаний спільним побутом.

Відповідно до пункту 7 частини четвертої статті 75 Закону № 2453 для участі у доборі кандидат на обрання суддею безстроково подає довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію).

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 29 Закону України від 15.01.1998 № 22/98-ВР «Про Вищу раду юстиції» до подання Вищої ради юстиції про призначення громадянина України на посаду судді додається довідка органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) за останній рік кандидата на посаду судді.

ІІ. Щодо подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, що встановлена Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

Відповідно до статті 12 Закону України від 07.04.2011 № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції» (залі – Закон № 3206) особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 4 Закону № 3206 (а саме особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1 частини першої статті 4 Закону № 3206, але одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету), зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до Закону № 3206.

Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної в пункті 1 та підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону № 3206, до призначення або обрання на відповідну посаду подає в установленому законом порядку декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до Закону № 3206.

Таким чином, починаючи з 1 січня 2012 року державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, особи, які претендують на зайняття посади державного службовця або в органах місцевого самоврядування; судді, кандидати на обрання суддею, народні депутати України, кандидати на пост Президента України, кандидати на посаду Прем'єр-міністра України, кандидати на посаду члена Кабінету Міністрів України, кандидати у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міських рад та на посаду сільського, селищного, місткого голови зобов’язані подати дві декларації:

перша – декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік, яка подається щорічно до 1 квітня за місцем роботи (служби) за формою, що додається до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

друга – податкова декларація про майновий стан і доходи, яка подається щорічно до 1 травня до органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку особа за формою, встановленою Міністерством фінансів України.

Водночас, особам, які претендують на зайняття посади державного службовця або в органах місцевого самоврядування, кандидатам на обрання суддею, кандидатам на посаду Прем'єр-міністра України, кандидатам на посаду члена Кабінету Міністрів України, кандидатам у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міських рад та на посаду сільського, селищного, місткого голови необхідно подати за місцем майбутньої служби (роботи) або до відповідної територіальної виборчої комісії довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію).

Також повідомляємо, що при виникненні питань щодо подання та заповнення декларації (додатку 7) платник податків має право звертатись до органів Державної податкової служби за місцем податкової адреси.

Крім того, відповідно до Рішення Конституційного суду України від 13 березня 2012 року № 6-рп/2012, яким визнано неконституційними положення п.2 розділу УІІІ „Прикінцеві та перехідні положення” Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції” від 7 квітня 2011 року, державні службовці у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, яку вони зобов’язані до 1 квітня подати за місцем своєї роботи, не повинні відображати у 2012 році витрати, понесені у 2011 році. Такі витрати повинні відображатись вперше з дня набрання чинності статтею 12 Закону, а саме з 1 січня 2012 року. Тобто, вперше витрати державними службовцями будуть декларуватись в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за підсумками 2012 року – у 2013 році.

За матеріалами підрозділу оподаткування
фізичних осіб ДПС у області 


Дивіться також в розділі  Податкові новини
» 19.04.2016 Зміни в Податковому кодексі України
» 06.04.2016 На виконання вимог пп. 1, 2 та 3 доручення Прем’єр-міністра України від 30.07.2015 №30896/1/1-15 до Закону України від 01 липня 2015 року №569-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо застосування...
» 06.04.2016 Державна фіскальна служба України у зв’язку з прийняттям колегією суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України низки постанов у справах, що стосуються порядку застосування платниками податку на додану вартість у...
» 06.04.2016 Державна фіскальна служба України у зв’язку із затвердженням нової форми податкової накладної повідомляє.
» 06.04.2016 14 квітня 2016 року відбудеться Регіональний семінар для платників податків Вінницької та Житомирської областей на тему «Офіційно про податкові новації - 2016»
» 02.03.2016 Звернення Голови ДФС Романа Насірова до платників податків!
» 02.03.2016 Роман Насіров: конвертаційні центри мають залишитися в минулому
» 02.03.2016 На Вінниччині оперативники фіскальної служби вилучили партію нелегального пального
» 24.02.2016 Роман Насіров відкрив черговий Офіс великих платників податків у м. Вінниці
» 24.02.2016 Перехід зі спецрежиму на загальну систему оподаткування ПДВ – право платника
Всі статті розділу Податкові новини »
Цікаві фото
2 фото   
<b>Небо було його стихією і життям</b><br />Неділя… Трійця… Світлий, сонячний день… Віддзвонили дзвони... Тиша… Щебет пташок, мир та спокій у природі, легко та...
5 фото   
<b>Влада для людей, а не люди для влади</b><br />Голова обласної державної адміністрації Микола ДЖИГА позавчора побував у нашому районі. Хоч програма перебування була...
7 фото   
<b>Полуничка</b><br />
4 фото   
<b>Проблеми освіти, кадрові питання</b><br />Більше місяця минуло відтоді, як Михайло Бурлака був призначений головою райдержадміністрації і склав повноваження...
Всі фотогалереї »
Ми - пам’ятаємо - «Книга Пам’яті України» / Маньківка
Тищенко Теофан Тодосійович (1906) 1906 р., українець, селянин. Мобілізований в 1941 р. Рядовий. Загинув 00.05.44.

З історії Бершаді
У розвиток сільськогосподарського виробництва зробили великий внесок механізатори Бершадської МТС, створеної у березні 1930 року. В 1932 році вона обслуговувала 35 колгоспів, що мали близько 20 тис. га орної землі. Але на шляху виконання намічених планів в цей період були й труднощі. Партійна організація провела значну роботу, щоб зміцнити механізаторські кадри і трудову дисципліну. Все це дало... Читати далі »Бершадська ОДПІ - адреса і телефон
 • 24400, Вінницька обл., м. Бершадь, пров. Робітничий, 8
  Телефон приймальні: (04352) 2-10-06
Податкові новиниЩодо декларування доходів державних службовців - Новини Бершадської міжрайонної податкової інспекції - www.bershad.ua
Користувачі OnLine: 
Бершадщина  | Форуми  | Сторінками історії  | Літературна Бершадь  | Фотогалереї  | Новини  | Довідники  | Визначні місця  | У нас в гостях!  | Прогноз погоди в Бершаді  | Телефонні довідники
 • Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  18.05.2020(063) 431-41-18
 • . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  13.04.2020(067) 225-27-18
 • . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  08.04.2020(096) 095-84-08
 • ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  16.03.2020(098) 908-43-57
 • Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  27.01.2020(068) 041-74-83
 • Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  26.08.2019(097) 487-43-42
Всі оголошення Розмістити оголошення